Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN.

531

Kleef, rechtftreeks na Overijsfel. 't Gaat vast, dat Oldenbarneveld , wiens kloek verftand alles begreep , wat den Vaderlande heilzaam was , uit de beweegingen des Vijands, deezen inval voorzag. Hij hadt zelfs aan Maurits gefchreeven, dar hij voorde veiligheid van hingen moest zorgen; dan deeze raad werd verzuimd. De Italiaan fche Veldheer trok, Oldenzeel in 't voorbijgaan bemagtigd hebbende, op Lingen aan : deeze nog niet volkomen verfterkte Stad, voorzien van eene zwakke Bezetting, onder een oud bloohartig Bevelhebber, Maarten Kobbe, gaf zich , naa een beleg van negen dagen , over. Men heeft het Spinola als een misdag geduid , dat hij zich te lang ophiejdt, om de Vestingen dier Stad te verfterken; maar zou men , zonder die voorzorge, hem die Plaats niet zo gemaklijk hebben kunnen ontweldigen, als hij dezelve hadt ingenomen ? Hij hadt, naar veeier gedagten , den loop zijner overwinninge voortzettende, Koeverden en de Bourtaing ligt doen bukken , en zich dus een weg gebaand na Friesland , Groningen en Embden, welke laatde Stad toen ten prooije van burgerlijke twisten drekte (f)-

Maurits vloog, op de tijding diens mvals , na de gedreigde Gewesten, en verzekerde zich van alle de toegangen. Spinola hem, op eigen grond, niet durvende aantasten , trok na den Rhijn te rugge,

en

(*) Meteren,XXVII.B. f.503enz, Grot. Hijl.p, 463. Waaragtige Hift. van Oldenbarneveld, bl. 101.102.

04

Maurits.

Gevegt tusfchen Maurits en Spinola.

Sluiten