Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dek. NEDERLANDEN. 533

Velasco, greep de fchrik de Staatfchen weder aan, die , met losfen toom , aan 't vlugten floegen , en mét tot ftaan gebragt konden worden. ' Maurits, 'bedagt op de behoudenis van eenige Ruiters, die de eer van 't Gemeenebest ophielden , en den Vijand wederftand booden onder Hendrik. Frederik , die z:er veel ge vaars liep van gedood of gevangen te worden, deedt eenige Regimenten Engelfch Voetvolk, aangevoerd door Hokatio Vere , en eenige Franfchen, onder den Colonel Omarville , over de Roer rukken. Zij fchaarden zich zo wel , en weerden zich zo dapper, dat de ftrijd hervat wierd , en de overwinning de Staatfchen fcheen toetelonken. De Vijand begon aan alle zijden te wijken, en deszelfs nederlaage zou volkomen geweest hebben , indien Spinola zich niet bediend hadt van eene oude Krijgslist. Om de Staatfchen in den waan te brengen, dat 'er eene magtige verfterking aanrukte , liet hij aan verfcheide oorden telfens de trom fterk roeren. Maurits , vreezende, dat zijn Volk, te derde maale, door vrees, de wijk zou neemen , deedt den aftocht blaazen. Deeze gefchiedde in goede orde. 't Verlies was aan beide kanten even groot: dan de fchande aan de zijde der Staatfchen (*). Ook hadden de Konlngfchen het voordeel, dat zij, door deezen Veldtocht, Maurits niet alleen ophielden,maar ook, Wagtenclonk en het Slot Krakou vermeefter-

den.

(*) Grotii Hifi. pt 4(19. Meteren , XXVII. B. bi. 505 enz.

O 5

Maurits.

Sluiten