Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

534

GESCHIEDENIS

Maurits.

Mislukte ondemeeming des Aaidshertogs op Bergen op Zoom.

den (*). De toeleg van Maurits op Gelder mislukte (f).

Desgelijks liepen twee aanflagen des Aardshertogs op Bergen op Zoom te leur. Hij dagt, bij nagt, deeze Stad te verrasfen met vijftienhonderd Voetknegten en driehonderd Ruiters. Zij werden aangevoerd door Harcourt, Bevelhebber van Hukt , en eenen Franschman, du Ferraix geheeten, die, tegen 's Konings wil , zijn Vaderland verlaaten , en zich beroemd gemaakt hadt in de kunst, om , door middel van Petarden, de Poorten te doen openfpringen. Reeds hadden de Overvallers zich meefter gemaakt van twee Werken, die de Haven en de naastbijgelegene Poort dekten: en men denkt, dat de Stad, hadden zij den aanval van deezen kant voortgezet, ongetwijfeld overrompeld zou geweest zijn; doch zij keerden zich na de Waterpoort, die zij door Petarden zogten te openen; doch het natgeworden Kruit deedt zulks mislukken. Middelerwijl brak de dag aan, het water wies, en de Bezetting , in de wape-

nen gekomen, weerde den Vijand af. Omtrent

eene maand laater, hervatte inen den toeleg op Bergen op Zoom: de Stad werd op vijf Piaatzcn aangevallen : de Petarden hadden reeds twee Poorten doeu fprlngen; doch de Bezettingen de Burgerij weerden zich dapper, de Befpringers tncfnauwenic: » Komt „ hier op de flachtbank , veragtlijkc Slaavcn van den

Paus

(*) Meteren, XXVII. B. f.50*. (f) Zie aldaar.

Sluiten