Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 543

welke meer dan negentien tonnen ichats gekost 'hadt (*).

Het Spaanfche Hof bemerkte, in den jaare MDCII1, doch veel te laat, den misdag, begaan, in den Bewoonderen der Veréènigde Nederlanden den Handel op Spanje te ontzeggen. Het wilde dien verbef eren. De Spaanfche Havens werden weder opengezet voor de Hollanders en Zeeuwen, mits zij den Koning dertig ten honderd betaalden van 't geen uit Spanje teruggevoerd werd: dan niemand verkoos , zich aan zo zwaare belastingen te onderwerpen: weshalve de Koning deeze vrugtlooze vergunning 0 het volgende jaar, weder introk (f).

(*) Reize van C. Matelief de jonge. Meteren, XXVI. B f. 495

. (f) MetErbn, XXV. B. f. 473. XXVI. B. f. 487, Grotu Hijl, p. 445.

f 2 Zesde

Maurit»

Sluiten