Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 54?

De Italiaanfche Veldoverite durfde een zo hachlijken overtocht niet beftaan : hij zondt eenig Volk uit, om Lochem te vermcefteren, welke kleine Stad, doch van aangelegenheid voor hun , die in deezen Oord Oorlog voeren , naa één dag belegs, zich over» gaf(*).

De Graaf van Bucquoi poogde van den anderen kant iutedringen; maar Pompejo Justiniani , door hem afgevaardigd, om de Waal overtetrekken, werd leruggedreeven door Warner du Bois, wien Maurits de zorg voor deezen Oord hadt toevertrouwd. Deeze Prins , zich van verfchelde kanten en' door twee magtige Legers gedreigd ziende, deedt de Waal en den Tsfelkant met ligt opgeworpen Werken befclvansfen , en hieldt Uitleggers op de Stroomen, die, heen en weder vaarende , 's Vijands aanflagen ontdekten en hielpen verijdelen (f>

SriNOLA , dus in 't volvoeren van zijn geroaklijk gemaakt plan verhinderd, beraamde een ander , en zette zich tot belegeren. Grol was de eerfte Stad, die hij aantastte, en, naa eenige dagen belegs, hem werd overgegeeven: de Ingezetenen haalden'er van Dorth , een jong Heer, die 'er geboodt , toe over, fchoonhem, binnen twee dagen, ontzet beloofd was. Men eischie, dat de Catholijke Godsdienst alleen zou gehandhaafd worden. En , fchoon den Inwoonde-

ren

O1) Meteren , XXVIII. B. f. 520. (t) Grotii Bijl, p. 484. Meteren , XXVIII. B. f; S20.

P 4

Maurits.

Spinola bemagtigt Grol,

Sluiten