Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54»

GESCHIED EN IS

Maurits.

Rhi'mberk belegerd.

ren vrijheid werd gegeeven, om , indien zij wilden", vrijlijk te vertrekken , bedienden zich weinigen te Grol , als mede in andere Plaatzen , op dezelfde Voorwaarden overgegaan , van deeze vrijheid : zo weinig verfchils in Godsdienstbelijdenisfe en Staatsbeftuur maakten deeze ongeiukkigen, door'tleed des Oorlogs , waar aan zij zich geduuiig bloorgefveld Vonden, als gehard tegen allen lotwisfel (f).

Naa het bemagtigen van Grol , trok Spinola na Rhijnberk, op zijn bevel reeds door Bucquoi inge(looten. Deeze was de zesde belegering, welke deeze onzijdige Stad ten doele ftondt zints het ontdaan der onlusten , waar mede zij niets te manken hadt. Uitemioven verdeedigde dezelve met meer dan duizend Voetknegten en omtrent tweehonderd Ruiters. Benjamin de Soubise, Broeder des Hecrcn de Roiian, hadt zich, met verfcheide Grooten , binnen Rhijnberk begeeven, om, in de Schople der Ondervinding, de kunst van belegeren en verdeedigeti te leeren. Deeze Adel, blaakende door zugt, om wonderen van dapperheid te toonen , maakte het beleg lang en bloedig. De Belegerden , door hun voorbeeld aangemoedigd , deeden zo heftige uitvallen, dat ze min eene Plaats fcheenen te verdeedigen, dan den Vijand aantetasten. Dan het begon , eindelijk, den Bevelhebber aan Krijgsvoorraad te ontbreeken , en de hoope van ontzet verdween, waarop hij be-

floot,

(O Meteren , XXVIII. B. f. 521. Grotii Hifi. p. 485«

Sluiten