Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 549

floot, de Stad, na éém en eene halve maand belegs , overtegeeven. Dit verlies ging de Staaten zeer aan 't harte: en, ziende , dat hunne fterkfte Plaatzen het niet konden uithouden tegen eene geregelde belegering, hadden zij berouw , dat zij hun Geld n:ct hefteed hadden, om een fterker Leger cp de been te brengen (*).

In de daad, wat moeiten zij niet vreezen van een Veldheer , zo onderneemend als Spinola , thans meelter van die aangelegene Stad en verfcheide anderen ? Tot hun geluk werden zijne Krijgsverrigtingen vertraagd door het oude beletzel, mangel aan Geld. De Veldheer hadt zich zeer diep in ichulden geftooken; de West - Indifche Vloot, op welke men rekening gemaakt hadt, bleef agter , en men vreesde, dat ze in handen der Staat fche Vloote mogt gevallen weezen. Buiten ftaat, om de opgenomene penningen, volgens belofte,aftedoen, moeiten eenigen zijner Schuldëifcheren breeken, en niemand wilde hem meer Gelds opfchieten. Tot nog hadt hij den morrenden Krijgsknegt met eenïg Geld op rekening te vrede gefield, en door geduurige optochten en eene ftrenge Krijgstugt hun onledig gehouden. Dan , in 't verloopende jaargetijde!, geen nieuw beleg onderneemende, zette de ledigheid en 't geheel onbetaald blijven hun aan tot muiten. Een groot getal liep tot Maurits over. Geheele hoopen zwierven

(*) Meteren, XXVIII. B. f. 521.52a. Grotii Hifi, p. 485-487. Refol. Holl. 1606, bl. 259.

P 5

Maurits.

Nieuwe muiterij onder dg Spanjaarden.

Sluiten