Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

552 GESCHIEDENIS

Maurits.

Zeetocht van den Luitenant-AdrairsalHautain.

i

jaar, met hunne Oorlogsvloot. Deeze , vierentwintig Schepen fterk, hadden zij na de Spaanfche Kust gezonden , onder bevel van den Luitenant-Admiraal Willem Hautain, met last, om , zo 'tmogelijk ware, de Spaanfche West-Indifche Vloot te onderfcheppcn , en de gereedliggende Portugeefche Oost-lv.dievaarders het uitloopen te beletten : als mede, om wraak te neemen overdemishandelii'gen , door de Spanjaarden, uit wederwraak, het Scheepsvolk van eenige Hollandfche Schepen aangedaan, 'c welk zij over boord geworpen, opgehangen en verbrand hadden. Hautain werd lang door tegenwinden opgehouden: egter nam hij [eenige vijandlijke Schepen, en belette, voor dat jaar , het vertrek der Oost-Indifche Vloot. Min gelukkig was hij in het beteiken van het ander hoofd-oogmerk. Hén der West - Indifche Schepen, aan één der zijnen vastgeraakt , was te gelijk met hetzelve verbrand: drie vergingen door onweer , en vier anderen waren uit de Havana teruggekeerd. De Voorraadfchepen, den Vlootvoogd uit het Vaderland toegezonden, door tegenwinden opgehouden zijnde , drong het gebrek aan Lecvcnsmiddelen.Hautain , in den Voorzomer, terugtekeeren. Doch, in Herfstmaand, ftakhij, op nieuw, met vierentwintig Schepen, in zee : zes geraakten 'er, door florm, van de Vloot verwijderd. Op de hoogte van Kaap St. Vincent ontmoette hij, op 't onverwagtst, acht zwaare Spaanfche Gallioenen, onder 't beleid van Don Louis de Fasciardo. Deeze Gallioenen waren de grootfte Schepen, toenbekend, en

men

Sluiten