Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits

Groote Zeezegc, door Heemskerk bevogten.

1607.

554 GESCHIEDENIS

hadt, eene Verzamelplaats voor de Schepen te beftémitien, in gevalle zij, door itorm , van den ande- > ren afgeraakten.

De tijdingen van het vermeefteren der Molukfchs Eilanden , en andere overwinningen , in de OostIndien behaald , beurden de geesten , door den ongelukkigen uitflag deezes Scheepstochts nedergeflaagen, niet weinig op. De Veréènigde Staaten , bedagt op het hertteüen van de eer hunner vlagge, beflooten, daar tou fterk aangezet van de Oost-Indifche Maatfchappije , eene tweede Vloot van zesëntwintig Oorlögfcbepen na Spanje te zenden : deeze zeilde, in Lentemaand, uit Texel, onder hetVlootbevelhebberfchap van Jacob van Heemskerk , beroemd door zijnen tocht na Nova Zembla , en twee gelukkige reizen na de Indien. Deeze rechtfchaape Vaderlander, meer na roem dan geld haakende: want, onder een nederig gewaad , droeg hij een grootmoedig hart; begeerde voor foldye alleen dertien ten honderd van den buit, dien hij boven de vijfhonderdduizend Guldens zou veroveren , en verzekerde , vóór zijn vertrek , dat het Vaderland hem, leevende of dood, zou bedanken.

Met breedeu last bekleed van de Staaten ; om alles te doen, wat hij, ten dienste van den Lande, best oordeelde, was zijn oogmerk de Oost - Indifche Schepen , voor Lisbon ten anker liggende , aantetasten. Doch, verftendigd, dat demeeftenvandaar gezeild waren , en dat 'er eene derke Vloot Oorlogfchepen in de Baay van Cibralter lag, om op de iV?_

der_

Sluiten