Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

556 GESCHIEDENIS

wierp het anker, en klampte hem aan boord. D'A-- ' vila loste de tweede laag , een kogel nam Heemskerks been weg, en kort daar op het leeven. Hij ftierf, de zijnen aanmaanende, om 't begonnen werk te voltooijen, en in 's Vijands nederlaage den troost te zoeken van 't verlies huns Admiraals. Pieter Willemszoon Verhoef , die op 't Admiraalsfchip geboodt, hieldt 's Helds dood verborgen en het gevegt aan, onderdeund door Capitein Lambert HENDRiKSzoon , Mooi Lambert bijgenaamd , een wakker Zeeheld, die Heemskerk kort gevolgd was. De andere Schepen vielen met gelijk geweld op de overige Gallioenen aan , vier werden 'er verbrand, of in den grond gefchooten. Eén der grootfte fprong door zijn eigen Kruit, met een fchriklijken flag, dfe de Stad en den Oceaan deedt daveren , en de naafte Schepen in zulk een gevaar bragt, dat de verbaasde Spanjaards de ankers kapten, en het op 't ftrandlieten loopen. Het Schip van d'Avila, die naa Heems* kerk fneuvelde , hieldt het nog vegtende , maar werd, eindelijk, geënterd. De Hollanders behaalden dus eene volkomene overwinning. Zij bleeveu twee dagen op de plaats des gevegrs : de geheele Kust en de Stad Cadix vreesden voor eene landing Dan het verlies des Vlootvoogds belette hun iets dergelijks te beftaan, Deeze Overwinning was dus eer roemtijk dan voordeelig. De Vloot fcheidde vanéén, om langs de Portugeefche Kusten te kruisfen, en na de Vlaamfche en Canarlfche Eilanden te zeilen. Heemskerks Lijk werd na het Vaderland gevoerd j

Maurits.

Sluiten