Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dér. NEDERLANDEN. 55?

roerd, en, op 's Larids kosten, (eene eer, nog niemand te beurt gevallen) begraaven in de Oude Kerk , te Amfterhm , waar nog zijne Grafzuil praalt (*).

■ De Zege, bij Gibr alter bevogten, van welke het Hof te Brusfe! , waarfchijnlijk te post, eer tijding hadt gekreegen dan de Staaten der Veréènigde Gewesten , maakte diepen indruk op den geest der Aardshertogen. Zij Hemden , eindelijk , toe , om met de Veréènigde Gewesten als met Vrije Volken te handelen. Dit gewigtig ftuk verdient hooger opgehaald. De eerfte openingen tot den Vrede waren van de zijde van Spanje en Oostenrijk gedaan : 't welkte vreemder voorkomt, dewijl , in de twee jonglte Veldtochten, het Krijgsgeluk den Vijand wais medegeloopen. Maar de Koning van Spanje, jong, en een liefhebber van rust en vermaak, kreeg wederzin in eenen Oorlog , die hem, ter maand, ten minden op driehonderdduizend Kroonen te ftaan kwam , en zijn llijlc- van Manfchap en Geld uitputte. Zijne onvermoeidde poogingen hadden niets anders te wege gebragt , dan dat zc' den Veréènigde Staaten heimlijke en openbaare Bondgenootert verzorgden, en hun magtig ter zee. maakten. De Portugeezen klaagden onophoudelijk , dat hun Koophandel en Volkplantingen in de Oost ■ Indien met eenen volfErekten ondergang gedreigd wierden. Men liet zelfs

ver-

(*) Meteren j XXVIII. B, f. 529. 530. GRot. Hijl, p, 512- 5i6. 519.

IV. Doel. 2. St. Q

Maurits»

Redenen, die de Hoven van Ma. drid en Brusfe! overhaalden , om den Vrede te verzoeken,;

Sluiten