Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. s&

en te veel getergd , tot wauhoopige aanflagen zöu komen , en misfchien een tweeden opdand vvaagen.

■ ■ Spinola zelve verlangde den Vrede. Hoewel

het Krijgsgeluk hem was medegeloopen \ hadt hij bij lange na de voordeelen niet behaald , op welken zijne vuurige hoop vlamde. Gebrek aan Geld , voorzag hij, zou zijn toeleg, om dieper in het Land te dringen, verijdelen: en, niet in daat, om zulke poogingen, als hij reeds te werk gedeld hadt, te hervatten, zag hij, in dede van den roem , tot nu behaald, zich niet dan fchande befchooren: de zwaare fcbulden, waar in hij dak, deeden hem reeds vreezen (*). . Eindelijk, de Koning , de Aardshertog, de Infante en Sfinola begreepen , dat het voortzetten der vijandlijkheden den haat dér Volken, mét Spanje in Oorlog, voedde: en dat de Vrede, door inwendige verdeeldheden te kweeken in eene zo gemengde en zamengedelde Regeeringsvorm, deezen alkeer zou verzagten , en , veelligt, gunstige gelegenheden voor 's Konings belangen doen gebooren worden (f).

In gevolge hier van was reeds, in Bloeimaand des jaars MDCVI, Walhaven van VVittenhorst, Heer van Horst en Drosfaard van Keïfel, aan verver-

(*) Hij hadt, inde tweelaatstverloopen jaaren, wel veertien Millioenen gefpild. Hoorn Brieven, N. 3. bl. 3.

(|) Grot. Hifi. p. 500. 5cr. Ncgot. de Jeamnin, Tom. I. p. 367. EJ. 1695. in ia.

Q »

Maurits»

Sluiten