Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eer. NEDERLANDEN. 563

booren te Antwerpen, doch uit Zeeuwfchen bloede > Zoon van Maarten Neijen , een Vriend en Vertrouweling van- Willem den I. Deeze Geestlijke was wonder welfpreekend, en hadt, onder het uit. wendig vertoon van infcbiklijkheid en Nederlandfche rondheid, een ilimmen indringenden aart verborgen. In Spanje en Brusfel tot Staatszaaken van aangelegenheid gebruikt, hadt hij blijken van meer dan gemeene kunde en bekwaamheid gegeeven. Eerst hieldt hij zich eenigen tijd op te Rijswijk, om, in flilte, optefpeuren, welke zwaarigheden het voortzetten der Vredehandelinge meest zouden verhinderén. Vervolgens, bij Prins Maurits gebragt, verklaarde deeze , dat de Staaten tot geene Onderhandeling verdaan zouden, of de Veréènigde Nederlanden moeiten door de Aardshertogen , vooraf , met ronde woorden , vrij verklaard worden. Vader Neijen begaf zich , dit verftaan hebbende , na Brusfel, en bragt , binnen weinige dagen , de verzogte Verklaaring mede. De Brieven, ter Algemeene Staatsvergaderinge overgeleverd, hielden in: „ Dat de Aardshertogen, des Oor,, logs en het vergieten van menfchenbloed moetle, ,, opregt gezind waren , met de Staaten der Prerèé„ nigde Nederlanden, in hoedanigheid en als dezel,, ven houdende, voor Vrije Landen , Provinciën en ., Staaten, waar op zij niet en eifchen , in Onder,, handeling te treeden, tot het fluiten van een eeu„ wigen Vrede , of het aangaan van een Beftand s, van tien, vnftien, of twintig jaaren: dat men 011s3 dertusfchen een ftilftand van wapenen zou bekend Q 5 r ro'a*.

Maurits,

De Onaf kan glijkheidder S;aaten door het Hof van

Brusfel erkend.

Sluiten