Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

sf6 GESCHIEDENIS

welk Hof hij geloofde dat heimljk onderfteund wierden door de Engelfchen, fchoon zij altoos zulks ontkend hebben (*).

Het nieuws der Verbintenisfe , waar van wij gefproken hebben , de flrijdigheid der belangen des Koophandels, thans heftiger dan ooit tusfchen Engeland en de Veréènigde Gewesten , het verfpreide gerugt, dat Koning Jacobus de Staaten , om hunnen opftand tegen den Koning van Spanje , gewoon was Wederfpannelingen te noemen , verwekten in de Veréénigae Nederlanden zeer flegte gedagten en verregaande vermoedens , ten opzigte van At Engelfchen. Ze werden geftijfd door Oldenbarneveld , en de Partij, die na den Vrede haakte , of kragtdaadiger bijftand verlangden , om den Oorlog met allen ernst doortezetten (f).

De Koning van Frankrijk , zich niet kunnende ontflaan van het verkenen eens lastig drukkenden onderftands , dan door den Vrede , zogt de Staaten eenigermaate tot denzelven te noodzaaken , hun geene andere keus laatende dan zich aan hem overtegeeven, indien zij in den Oorlog wilden blijven. Dit was het algemeene plan , volgens 't welke de Franfche Onderhandelaars zich in dit geval gedroegen. Jeannin fchroomde niet , Prins Maurits , die fteeds voor den Oorlog ijverde , te

ge-

(•) Hume Hifl. of Engl- 1609. (f) Damel, Tom. X. p. 343- Sully Mem. als boven.

Sluiten