Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des. NEDERLANDEN. 57/

gemoet te voeren : Dat , indien men op nieuw wilde oorlogen , het niet redelijk ware, dat de Koning zijn Geld en Staaten zou waagen, zonder 'er iets bij te winnen; 'er bijvoegende: dat mende Veréènigde Gewesten geheel Fransch moest maaken. Waar op Maurits antwoordde : Dat het nu de tijd niet was , om daar van te jpreeken , zo men de Landen niet eer Spaanseli dan Fransch wilde zien. De Staatsdienaar Villeroi fchreef Jeannin , „ dat, in„ dien de Staaten den Koning in den Oorlog wilden ,, inwikkelen , zij iet ongemeens voor hem moeiten 33 doen ; dat hij Jëa.vnin daar van moest fpreeken metMArniTs en Oldenbarneveld; dat de Ko3, ning de zaak niet wilde bedorven hebben door 0,3 verbaasiirg; dat bij den Vrede liever wilde." In eenen anderen Brief: „ 't Is waar," fchreef hij, ,, eenigen zeggen , dat de Koning niet verlangen ,, moet, dat de Staaten rijker en magtiger worden, „ dan zij reeds zijn , om red.-nen , die gij ligt be3, vroeden kunt. " Dan hij voegt 'er bij: „ Men „ hebbe nog meer de herftelling van de zaaken der

„ Spanjaarden te vreezen (*)." BENTrvocLio

ontvouwt ons die redenen, te weeten , hoe men in Frankrijk voor de te groote magt der Veréènigde Gewesten vreesde: dewijl de Protejlanten in Frankrijk, die eenigzins het hoofd begonnen optefteeken ,

van

(*) Negotiat. de Jeannin, Torn. III. p.53.372.Tom. II. p. 474.

R3

Mauritï.

Sluiten