Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 579

en, door het inhouden van den gewoonlijken onderftand, de Staaten te noodzaaken, orn hem deHeerfchappij afteffaan (*). Hij droeg zorge, zijnen Gelastigden te beveelen , alle gerugten te fluiten , die zijne bemiddeling verdast konden maaken: zijn oogmerk was, de Scheidsman te wecken ind ezegewigtige Onderhandeling , en de eer te verwerven , van den Grondvester van 't Gemeenebest der Veréènigde Nederlanden te weezen.

Om eene zo groote rolle te fpeelen , hadt hij ben kwaame Onderhandelaars noodig: des vaardigde hij een ftaatlijk Gezantfchap herwaards , betraande uit Paul Chouart de Buzanval , zijn gewoonen Gezant bij de Staaten, Elie de ia Place , Heer van Rusfy, en Pierre Jeannin, die, een enkele Advokaat, door zijne verdienden, tot eerftenPrefident des Parlements van Dijon en Staatsdienaar verheeven werd. Op deezen laatften kwam het ftuk der Onderhandehnge voornaamhjk aan: en kon Koning Hendrik geen beter keuze gedaan hebben. Hij bezat, bij een edel hart, een vernuft, gefpitst opStaatszaaken, bedreevenheid in veele VVeetenfchappen , en , bovenal, in de Regfsgeleerdheid , eene eenvoudige, klemmende en overredende welfpreekenheid: en was hij, naar zommïger fchrijven , zijns gelaads en zijner tonge zo zeer meefter , dat hij openhartigst fcheen , wanneer hij zijne gedagten meest verborgen

(*) Negttiat, de Jeannin , Torn. I. p. 128.

R4

ftLvURiTS.

Sluiten