Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 58*

ten Oorlog neigde. Maurits verklaarde hier op, dezelfde gezindheid te hebben, met bijvoeging, dat Zeeland en de Stad Amjlerdam het met hem ééns waren, en zouden Gelderland en Friesland, die vol Krijgsvolks Haken, 't welk van hem afhing , zeker

zijn gevoelen toevallen (*). Oldenbarneveld

verklaarde, dat men hier ook oorlogsgezind was, indien de Koning van Frankrijk zich openlijk tegen Spanje wilde verklaaren , en de Staaten met zwaare Geldfomrnen onderfteunen ; anderzins geraakten zij zo zeer ten achteren, dat zij tot den Vrede moesten overhellen (f). Doch Jeannin berekende den onderftand , dien Frankrijk zou moeten opbrengen, zo hoog, dat welhaast bleek, hoe hij meer voor den Vrede dan den Oorlog was: en een keer, welken hij met Buzanval deedt door Haarlem, Leyden en Amjlerdam, om die Steden van de geneigdheid tot het voortzetten des Krijgs af-, en tot het Hemmen voor den Vrede te brengen , llrekte ten onwederfpreekbaaren blijke van dit zijn oogmerk (§). Maar hij bevondt, dat de Partij tegen, den Vrede , van dag tot dag, toenam. De Predikanten, die den Prins, voor een groot gedeelte , naar de oogen zagen, zetten de Gemeente tot den Oorlog aan : en welhaast werden de Begunstigers van den Vrede verdagt gehouden van heimlijk verftand met den Vijand. Tusfchen

Mau-

(*) Negotiat. de Jeannin, Tom. I. p. 84.98. (f_) Zie aldaar ,'p. 100. 108. £§) Zie aldaar, p. 224. 238, R5

Maurits.

Misver-

ftand

tusfchen

Maurits

en Ol-

dendar.

keveld.

Sluiten