Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 585

hunner wapenen , en ftaaflijke verklaanng van verlcheide Mogenheden; en dat zij ftaat maakten op zijne goede diensten, om een zo langduuiigen enbloedigen Oorlog te doen eindigen (*). Van de Leenroerigheid aan het Rijk repten zij geen enkel woord : het belijden, gelijk de Groot fchrijft a zou weinig eers , en het wederleggen haatlijk geweest zijn (f).

De zes weeken, bepaald, om eene nadere Bekragtiging uit Spanje te haaien , waren reeds verftreeken, toen Neijen en Verreiken dezelve bragten. De maare deezer Onderhandelinge klonk At Spanjaarden als een donderdag in de ooren. Dit Volk , altoos trots, zelfs te midden van tegenfpoed , kon de vernedering van zulk een flap niet dulden. De klagten en murmureeringen hoorde men in 't Hof te Madrid. De hoogmoed van Philips voelde zich geraakt; doch hij was te verre gegaan, om terug te kunnen treeden: en zogt, om zijne eer te redden , zich in dubbelzinnige uitdrukkingen te omwinden; 'tgeen zijne verlegenheid aan den dag bragt , zonder zijne fchande iets te verminderen. Hij vermijdde het, rechtftreeks met de Veréènigde Gewesten te handelen: hij weigerde zelve hunne Onafhanglijkheid te erkennen: alleen verldasrende, „ dat hij den Aardsherto„ gen toeftondt, in zijnen naam, te mogen hande„ len met de Staaten der Veréènigde Gewesten , in

„ hoe-

09 Meteren, XXVIII. B. f.537. XXIX. B. f. 546. Refol. Hoi/. 160J. bl 362. (t) Groth Hifi. p. 521?.

Ma»rits.

Tweede Bckiagtiging uit Spanje,

Sluiten