Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

né GESCHIEDENIS

Maurits.

Handelingenbier over

„ hoedanigheid, als dezelven houdende voor vrije „ Landen , Gewesten en Staaten , op welken hij „ niets eischte." • En, als hadt hij gevreesd te veel gezegd te hebben, voegde hij 'er nevens, „ dat hij „ deeze verklaaring deedt, om aan de beloften der „ Aardshertogen te voldoen, en tot verzekering der „ handeling van Vrede , of van een lang Beftand, „ van wélken hij de punten wilde nakomen, zo dra „ zij zouden gefloten zijn. Doch , in gevalle deeze „ geen plaats greep, om over zaaken van Godsdienst „ en alle anderen te befchikken, zou deeze Bekragtiging van geener waarde zijn, en de Koning niets

„ van zijn Regt verliezen." Deeze Bekragti-

ging Was in 't Spaansch opgefteld , en ondertekend Ik dè Koning (*).

Groote zwaarigheden ontftonden 'er In de Vergadering der Algemeene Staaten. Bovenal ftootten. zij ' zich daar aan, dat de erkentenis hunner Vrijheid afhanglijk gemaakt wierd van een Verdrag , 't welk, indien men 'er de gefchillen over den Godsdienst en alle anderen in zou afdoen, of eerst, naa een lang tijdsverloop., of nooit ,!zou gellooten worden. Maar Neijen en Verreiken , ontdekt hebbende, dat het meerendeel des Volks tot den Vrede neigde, verklaarden, dat, hoe men ook deeze Bekragtiging mogt aanzien, eene andere vergeefsch zou gewa-gt worden. In deeze verlegenheid , pleegden zij raad met de Franfche en

'En*

(*) Bentivogl. Tom. IV. p. 479.480. Negotiat. de Jeannin, Tom. I, p. 448—— 456»

Sluiten