Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oer. NEDERLANDEN. s§£

Vredehandel te bevorderen : meti moest verwagten, dat zij zich door den Spanjaard niet zouden laaten op den tuil houden, of begekken. De Staaten (telden een drievoudig Verbond voor, tusfchen Frankrijk , Engeland en de Veréènigde Gewesten. De Engelfchen weigerden toetetreeden. Zij fcheenen nog te twijfelen, of Spanje de Onafhanglijkheid derVerèénlgde Gewesten wilde erkennen, en zogten zich in geen Oorlog intewikkelen. Doch Jeannin , die de zaaken dieper doorzag, en last hadt, om eene nieuwe Verbintenis met de Veréènigde Gewesten aantegaan, liet 'er zich gemaklijk toe overhaalen , ligt bevroedende, hoe zulks hem eenen Iterken invloed bi] het Gemeenebest zon bijzetten (*).

Dit gewigtig Verbond, meest het werk van Jean- 1 nin en Oldenbauneveld, werd, den zevenden van t Louwmaand des jaars MDCVII1 , getekend. Ko- 1 ning Hendrik beloofde, te zullen arbeiden, om den ^ Staaten een goeden en verzekerden Vrede te bezor- c gen: waar naa hij hun tegen de fchenders van den- * zeiven, die, des vermaand, het ongelijk weigerden te herftellen , met tienduizend Voetknegten , op zijne kosten, zo lang zij dezelven zouden noodig hebben, zou cnderfteunen: eenonderftand, welke,des noodig, zou vermeerderd worden. Indien de Koning, daarentegen, vijandlijk wierd aangetast, zou-

den

(*) Negot. de Jeannin, Tom. I.p.379. 383.386.407, Tom. II. p. 9.47.91,

IV. Deel. 2. St, §

MAURlTSi

Vieuw herbond usfctien Tankijk en de 'eréénigè Ge'esten.

1608.

Sluiten