Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 601

de Huizen, en de voedzaame lekkernij opdenDisch. Burgers en Landlieden begonnen een vertoon te maaken, in deeze Landen voorheen alleen bekend,wanneer een Graaf, Koning of Keizer zich hier onthieldt, of met een pragtigen ftoet deeze Landen doorreisde.

Voor een fieeds in rijkdom toeneemend Volk waren geene welbeleide , en dikwijls hachlijke, onderneemingen in den Handel te groot; en het taai geduld der Nederlanderen , door geene rampen en tegenheden in den Krijg voor de Vrijheid afgemat, bragthet ééns ondernomene, vroeg of laat, tot ftand.

Men kan niet ontkennen , of de Bewoonders der Veréènigde Gewesten hadden een overblijfzel van de Gebreken hunner Voorvaderen , en hunne eigene nieuw aankleevende Ondeugden, uit de tijdsomftandigheden en vermenging met Buitenlanderen gebooren. Het Spel behieldt de oude bekoorlijkheid , en de Winzugt bragt Sluikerijen ter baane. —- Op den Drank waren veelen verflingerd; de Hoogleeraaren, te Leyden , gingen wel in 't Bierhuis , en de zo beroemde Lipsiüs, benevens Baudius, met meer anderen, kwamen dikwijls met een roes t'huis , en haalden elkander niet zelden met fchampere versjes door, als het Bier en de Geest aan 'tgisten raakten.

Onkuifche Liedjes zong men in menigte. De

Werken der Redenrijkers zijn opgevuld met de ontugtigfte denkbeelden, waar van wij 't ons fchaamen voorbeelden bijtebrengen. Dan, hoe zeer de laage fuort van vermaaklijkheden ook in zwang waren, het

zat

Madrits.

Gebreken.

Sluiten