Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 605

Befiand arbeidde, ftrekte, om beiden, Roomschgezïnden en Hervormden , te waarfchuwen tegen de trouwloosheid der Spanjaarden en Oostenrijkeren. Sterk vaart hij tegen de partijdigheid van andere Gefchiedfchrijveren uit; doch wordt, met grond , befchuldigd, aan dit zelfde euvel ziek geweest, enden Huize van Narfau te veel begunstigd te hebben, wat 'er ook Vossius, die zijn Werk in ckïWjk Latijn overbragt, van zegge: ook is hij te zeer ophetwonderdaadige gefield, en het zoeken van hemelfchetusfchenkomste (*).— De tweede, Emmanuel van Meteeen, wiens gefchiedkundig Werk een ruimer tijdsbeftek vervat , loopende van het jaar MD. tot MDCXI, moet voor een naarfiig Verzamelaar gehouden worden: dan zijne bitterheid tegen de Roomfchen loopt, naar veeier oordeel, te verre : anderzins is hij, gelijk van Reyd wel opmerkt, om eenigen te behaagen , en anderen niet te vertoornen,

overal milder in 't prijzen, dan in 't laaken'(t)'

Alleruitvoerigst is de Gefchiedfchrijver Pieter Bor , die, door, van hoogerhand, verleenden toegang tot geheime Papieren, een Werk zamenftelde , 't welk tot een Register kan verfirekken van egte bewijzen voor de zodanigen , die geen toegang tot 's Lands oorfpronglijke Stukken hebben. Waarheid en On-

par-

(*) Grotii Hifi. p. 458. VAovorHift. de la Litt. Tom. XII p. 391. (t) Paquot Hifi. de la Litt. Tom. XII, p. 343.

IV. Deel, 2. St. T

Maurits.

Sluiten