Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits i

0o« GESCHIEDENIS

partijdigheid, twëe hoogvereischte, doch re zeldzaam gevondene , hoedanigheden , heftuurderr zijn

pen (*). i Onder zijne geleerde Tijdgenooten

was bij uitlfek beroemd Ubgo Emmius. Thuanus, een bevoegd Keurmeefter , fchrijft van hem , naa Buchananus eerst geleezen te hebben , dat hij bij Emmius kon haaien in getrouwheid , vrije gedagtcn en cierlijken ftijl. Men wenschte wel, dat hij meer de bronnen, waar uit hij zijne Gefchiedenis putte, hadt aangeweezen. En , fchoon zommigen hem van één/jjdigheid (f), en anderen zelfs vankwaadetrouwe (§), befchuldigd hebben, is zijn Werk, tot de Nederlandfche Gefchiedenisfen betrekking hebbende , door kundige Mannen in ons Vaderland zeer gepreezen, en van groote waarde geoordeeld (**).

Was die tijd , zo vrugtbaar in gewigtïge Gebeurtenrfen, de voortbrenger van Gefchiedboekers, het ontbrak den Vaderlande ook niet aan edele Vernuften, die de Latijnfche Dichtkunst beoefenden. Op twee Douza's draagt Leyden roem, Mannen , die in geboorte, geleerdheid en dapperheid uitblonken (ff). Jacobus van den Eynde , een Delvenaar , wist

de

(*) J. Ampzing Befch. van Haarlem, p. 117.

(|) Struis Bibl. JUJl. Se!, p. 551.

(§) Idsinga Staaur. der Vei één. Nederl. I. D. bl. 4.

(**) BavleD/<5, T.H. p. 359. Zie ook de Schrijvers, aangehaald voor den druk van 't jaar 164Ö. en Paquot m/l. de Ja Litt. Tom. VII. p. 8s.

(ft) Halma Tooneel der Nederlandtn.

Sluiten