Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Si si GESCHIEDENIS der NEDERLANDEN.

Maurits,

Einde van hes Vierde Deels Tweede Stuk.

meer regts, de twee Zeeuw fche Brillenmaakers , Zacharias Janssen en Jan Lipperheim, voordeeerfie Vervaardigers der Verrekijkers groet, die eer komt den Nederlanderen toe. In den jaare MDCVIII, zonden de Staaten twee dier Verrekijkeren aan Koning Hendrik den IV (*). Gelijfe dit het beginzel was dier Verrekijkeren, met welker behulp , in volgende tijden, de heerlijkfte ontdekkingen gedaan zijn in de Starrekunde, welke daar door eene nieuwe gedaante kreeg, zo vondt Cornelis Dubbel van Alkmaar, een Man, beroemd door 't vervaardigen veeIer zeldzaame Stukken , de zamengeftelde Microscopen , of dubbele Vergrootglazen , uit, waar mede de heerlijkfte en nutfte ontdekkingen gedaan zijn, tot uitbreiding der kennis in de Natuurlijke Hiftorie. Uit die Vaderlandfche kunsthand ontving de Wereld ook den eerften Thermometer , dat voortreffelijk en tot bevordering der Weetenfchappen zo nuttig Werktuig.

(*) Jeannin, Torn. III. p. 217. 222. Berkhey Nat. Hifi. I. D. bl. 12. Nollet Natuurkundige Ltsfen ,II,D. II. St. bl. 573-

Sluiten