Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TAFEREEL

der

ALGEMEENE GESCHIEDENISSEN

van de

VERÉÉN IGD E

NEDERLANDEN,

gevolgd naar 't fransch van den heere

A. M. C ER I S I E R:

VIJFDE DEEL,.

Beginnende met de onderhandeling op er het //uiten pan het heiland 1608. en eindigende met de Dood v?n Prins Mauiuts £±5.

Ts UTRECHT; tij & WfLD. MDCCLXXXVIL

Sluiten