Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD. v

ging van 'x Prinfen Brief aan de Hollandfche Steden. Aanfpraak van Winwwd in den Raad van Staate. Misnoegen tusfchen hem en Maurits. Tweede Brief van Maurits aan de Steden, en zijne reis door dezelven. Oldenbarneveld en Aarsens met Schimpfchriften aangetast. Be eerst gemelde ligt zijn Ampt neder, en neemt het weder op. Zijn Aanhang verflerkt. Herig gefchil met Zeeland. Dringend Vertoog van Jeannin tegen de Zeeuwen , en voor 't Bef and. De Engelfche Afgezant Spencer onderf eand dit Vertong. Gefleltheid der Aardshertogen en des Konings op dit ftuk. Delft, Ainfterdain en Zeeland bewilligen in 't Beftand. Bef uit der Algemeene Staaten ten opzigte van 'i Beftand. Antwerpen tot de Handelplaats gekoozen. Opening der Onderhandelingen tusfchen de Spaanfche Gezanten, en de Franfche en Engelfche Middelaars. Voornaam/ie Punten des Beftands. De Koningen van Frankrijk en Engeland, Borgen van 't Bef and, weigeren eene fchriftlijke Verklaaring te geeven van de Vrijheid deezer Landen. Staatkunde van Hendrik den IV. Poogingen van Jeannin , om eene verandering in de Regeeringsvorm te bewerken. Oldenbarneveld doet het Ontwerp van Jeannin mislukken. Gefchillen over het aandeel van elk Gewest in de algemeene Lasten. Het voordeel, 't welk het Beftand aan 't Gemeenebest gaf, nagegaan. Voortgang van den Handel in de Indien. Oprigting van de Bank te Amlterdam. Poogingen van Jeannin, ter begunstiging der Roomsen - Catholijkeu. Jean* 3 NJN

Sluiten