Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi I N H OUD.

3vin keert na Frankrijk. Het Beftand bekragtigd door Spanje. Aanmerkingen over deezen Oorlog.

Tweede T ij d p e r k.

Verbonden en Handel - Verdragen. Onlusten in

Europa, ontdaan over de Kleeffche en Gulikfche

Opvolging. Dood van Hendrik den IV. ■

Staat van den Godsdienst. ——- PartijTcbappen en de beginzels der Onlusten , ter oorzaake van de Geloofs • verfchillen.

.1

Verbintenisfen en Verdragen der Staaten met verfcheide Mogenheden. Indifcbe zaaken. Verbond tusfchen den Grooten Heer en de Staaten. Onlusten, over de opvolging in de Landen van Kleef en Gulik. Krijgstoerustingen van Hendhhv den IV. Moord van demelven. Lof van deezen Vorst, Zijne dienften, den Veréénigden Nederlanden beweezen. Vernieuwing van de Verbintenis der Staaten met Frankrijk , en de bemagtiging van Gulik. Gefchil over de Walvischvangst met de Engelfchen. Vervolg der Onlusten over de Kleeffche en Gulikfche Opvolging. Vermeerdering van 't aanzien der Verddnigde Gewesten in 't Noorden. Oproeren tri de Veréénigde Gewesten. Te Alkmaar. Te Leeuwaarden. Te Utrecht.

NE-

Sluiten