Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD. vu NEGENTIENDE BOEK.

Van het begin der Godgeleerde gefchillen tusfchen de Gomaristen en Arminiaanen , tot het gevangentieemen van Oldenbarneveld , Grotius en Hogerbeeïs.

Derde Tijdperk.

Ooifprong der Godgeleerde gefchillen tusfchen de

Gomaristen en Arminiaanen. Onlusten, daar

door in den Staat verwekt. —- Openlijke verdeeldheid tusfchen Maurits en Oldenearneneveld. ■ De Synode van Dordrecht.

Oorzaak der Onlusten over den Godsdienst. De Hervormden wijken van hun beginzel af, als zij ververvolgen. Vertoog van den Burgemeefter P. C. Hooft, tegen den Geweetensdwang. Vervolging der Roomsch-Catholijken. Oorfprong der flrenge begrippen onder de Hervormden. Herkomst der zagtere begrippen. Arbiinius, Hoogleeraar. Dezelve aangevallen door Gomarus. Arminius en Gomarus houden eene Zamenfpraak in 's Gravenhaage. Tweede Onderhandeling. Arminius fterft. Oogmerken van denzelven. De Arminiaanen worden heftig aangevallen. De Gomaristen vorderen het houden van een Nationaal Synode. Oorfprong van de benaaming van Remonltranten en Contra -Remonftranten. De Contra-Remonilrantie ingeleverd. Verfchil wegens het Regt der Overheden in Kerklijke

zaa-

Sluiten