Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vin INHOUD.

zaaken. De Haagfche Conferentie. Vorstius tot Ihtgleeraar beroepen : Koning Jacobus tegen hem verbitterd. Episcopius en Polyander tot Hoogleeraars» te Leyden beroepen. Oorzaaken van verbittering der beide Partijen. Voortgang der verbitteringen. Voorbeelden van vreemde misvattingen in die zich Gomaristen noemden. Poogingen der Gomaristen , om de Kerklijken onhfhangli'.k te maaken. Oldenbarneveld poogt de Kerk-ordening des jaars MDXCI. tot (land te brengen. Onlusten te Rotterdam en te Warmenhuizen. Maurits begint zich meer en meer te ontdekken.. Verbindt zich nauwer aan den Koning van Engeland. Jacobus door de CakÖn en de Groot nader onderrigt wegens de Kerkli 'ke gefchillen. Delf'tfche Conferentie. \Befluit der Staaten tot den Vrede der Kerke, 't Voorgevallene daaromtrent. De Groot door S. Lubbertus aangevallen. De Remonftrantfche Overheden bedienen zich van gezag tegen de Contra - Remonttranten. Amllerdam verklaart zich tegen de Remonltranten. Omwenteling te Leeuwaarden. Oldenbarneveld lost de Steden, den Engelfchen ter verzekering gegeeven. Caiïleton komt als Engelsen Afgezant in deeze Gewesten. Oldenbarneveld meer in haat. Charactcr van F. Aarsens. Maurits dingt naar de Opperheerfchappij. Bef uit der Staaten, om de Scheuring te weeren. Bezending der Staaten na Amtterdam. Gevolgen daar van. 't Begin der Scheuringe. Toef and in de andere Gewesten. In Utrecht. In Overijsfel. In Gelderland. In Friesland. In Zee-

land

Sluiten