Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD. ix

land en Groningen. Verdere Verwijdering in Holland. Be Remonttranten verzoeken zich tegen hunne Partij te mogen vsrdeedigen. De Remonftranttn gaan ook afzonderlijke Vergaderingen houden. Oproer te Amfteidam, tegen de Remonfiranten aangeregt. Vergeeffche Verzoekfchrift en der Amlterdamlche Remonftranten. Scheuring in den Haag^ Staatkunde van Maurits. Streeken van 't Engelfche Hof. MAumsfcheidt zich openlijk van de Remonftranten. De Veröénigde Gevesten leenen anderen Staat en hulp. Zeemagt der Veréénigde Gewesten. Ontdekking van de Straat le Maire.

Vier.de Tijdperk.

Hei aannecrnen der JVaardgeldsrs. — Verdeeldheid tusfchen de Algemeene Staaten en de Staaten

van éènige Gewesten Het doordrijven van

Maurits, omccnNatiom.al Synode te houden. — Gevangenneeming van Oldenbarneveld , de Groot en Hoogereeets.

Verregaande foutheid der Gomaristen. Bef uit, omtrent het aanneemen van Waard^elders. Bezelven in Holland en Utrecht aangenomen. Geweldige maatregels van Maurits. Gefchil over het houden va* een Nationaal Synode. Be Engelfche Afgezant neem veel deels in de gefchillen. Be Wecglllml •van Taurinus. Be Franfche Afgezant poogt de gemoederen te veréènigen. Maurits bezoekt eenige Steden. Acht Steden van Holland maaken eene foort * * van

Sluiten