Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x INHOUD.

van Verbintenis. Nieuwe bezwaaren, tegen Ül öenbarneveld ingebragt. Maubits qnderfteunf de gerugten , ten nadeele van Oldenbarneveld geftrooid. Schotfchrift van Jan Dankerts. OldenBARNëvelo verdeedigt zich. Nieuwe aanvallen tegen denzelven. Zijn Brief aan Maurits , bij zijn Verdetdigfehrift. Maurits , Prins van Orane géwordén; maakt veranderingen in Gelderland. Haalt ook de Staaten van QvërijsfeJ over. Tegeiif andbieding van Utrecht op htt fuk der Waardgelder». Bezending der Algemeen e Staaten , ais mede der Staaten van Holland , naa Utrecht. Ontmoeting der wederzi Jfche Afgevaardigden. Verlegenheid der Utrechtfche Regèeringé. Vergadering ten huize van Zuilestein. Maurits dankt de Waar-dgelders af. Verandering in de Regeling te Ltreclit. De Staaten van Holland flemmen in het afdanken der Waardgelders. Het houden van '/ Synode bepaald. Gevangenneeming van Oldenbarneveld , de Groot, HoogerbeeTS en Ledenberg. Verbaasdheid over die gevangenneeming. MaUuits ontwikt de aanzoeken tot ontflag. 5i Bef aan der Heer en van Schauené» van Asperen. Verfchillende gevoelens over die gevangenneeming. Vlugt van verfcheide Perfoanen >de Partij van Barneveld toegedaan. Gerugten, tegen de Gevangenen verfpreid. Ontwerp van 't Voorflel der Staaten van Holland. Maurits verandert in veele Steden de Regeering. Tegenfand in Hoorn. Aanmerking over die Regeerings - veranderingen.

TA-

Sluiten