Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

GESCHIEDENIS

Maurits.

)

beftck van weinig jaaren , de gedaante van Frankrijk veranderd: dat Rijk begon zijne krakten te bemerken , en te zien , welke middelen het in zichzelve bezat. Sully vergeleek het reeds bij een fterk en welgefpierd Lichaam , 't geen alleen zwak was in de uiterlijke deelen, in tegenoverftelling van het Spaanfche Rijk, 't welk kloeke armen en beenen hadt, maar een zwak hart (*). Dan , fchoon Sully de heerschzugtige ontwerpen , tegen de Vrijheid der Verèénigde Gewesten gefmeed, hefiig tegenging, wantrouwden de welverlichte Hoofden des Gemeenebests de Staatzugt, aan gtoote Vorften eigen.

In hunnen onzekeren ftaat hadden zij het oog rondsom gewend, en gezogt, nieuwe Verbintenisfen aantegaan. Verfcheide reden liepen 'er zamen , om de Protejlantfche Vorften des Duitfchen Rijks aantezien als hunne natuurlijke Bondgenooten. Maar, naa zich te leur gefteld gevonden te hebben in te voorbaarig opgevatte verwagtingen , hadden zij, eindelijk , geleerd , geen flaat te maaken op Volken, bij wier natuurlijke traagheid nog kwam de Irrijdigheid hunner bijzondere belangen , en wier Opperhoofd door banden van Bloedverwantfchap en Staatsbelang gehegt was aan de Spaanfche Kroon. Met één woord , het Keizerrijk, belemmerd dcor de hinderpaalen der Staatsgedelt- n'sfen , vernederd en vanééngereeten door de zwakheid van Keizer Rudolph , gedreigd door den Turk, en arm , uit

hoofde

(*) Lettr. dc\ Sully 26 Fev. 1608.

Sluiten