Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

GESCHIEDENIS

MAURIT3.

als een Volk , in de gefchillen der Buitenland** ren te mengen , zich bepaalende , om Soldaaten te leveren aan allen , die ze wilden en konden betaalen. De Ferèénigde Gewesten hadden , in den opftand, het voorbeeld der Zwitzeren gevolgd, maar niet, gelijk zij, befchermd door ontoeganglijke Bergen en eene Krijgs-regeeringe, en bewust, dat hun beflaan, grootendeels, afhing van den Koophandel, •e-m wisfelvalligen grondilag, hielden zij zich langen tijd aan het ftelzel , om de wapenen niet neder te leggen, voor dat zij de andere Nederlanden in het Sondgenootfchap ingelijfd hadden.

Welk een heerlijk figuur zouden de Zeventien Nederlandfche Gewesten niet gemaakt hebben onder de andere Mogenheden van Europa ! De twee groote Bondgenooten van 't Gemeenebest , wel verre van hier voor te fchroomen, befchouwden zulk eene gebeurtenis als de lang begeerde vernedering der Oostenrijkfche Magt. In het plan , door Elizabeth , in den jaare MDCI, aan Sully opgegeeven, (een plan, overeenkomftig met het ontwerp van een juist evenwigt tusfchen de Mogenheden van Europa, door Hendrik den IV. gevormd) was het voordel , om alle de Nederlanden overtehaalen tot het afwerpen van het Spaanfche juk , en een Bondgenootfchaplijk Gemeenebest uittemaaken. De kragtdaadige poogingen , toen door de A'gemeene Staaten aangewend, . om den Oorlog in 'c hart der Oostenrijkfche Landen overtevoeren , wijzen genoegzaam uit, dat zij dit bedoelden. Wanneer zij zich ftreelden met de hoo-

|>8

Sluiten