Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN.

7

pe van eenen gelukkigen uitflag, daagde'er een Man op, die hunne maatregels verijdelde, en hei oogmerk des Oorlogs deedt veranderen. Spinola kwam, en de krijgskans floeg ten voordeele der Spaanfche wapenen over. De Staaten oordeelden het raad zaamer, zich in het gerust bezit van 't geen zij reeds hadden te verzek ren , dan hun beftaau op eene onzekere hoop van uitgeftrekter gebied te waagen. Zij begonnen de gevaat en te bemerken van eenen Oorlog, welke hun kon uitputten , en hunne Vrijheid binnen 's lands d/eigdé. Om zich tcffens van buiten in veiligheid te «tellen, dagten zij, een ander ftelzel te moeten volgen, 't Was hachlijk , rekening te maaken op Bondgenooten , tekoel, wanneer men hun bijüand vroeg, ot die te veel eischten, als zij den zeiven toeitonden. Zij zogten de hoop der Fran fchen en der Engelfchen te voeden, ten einde hei ontwerp van deezen dat van genen verwoestte Deeze Staatkunde was wankel en vol ge vaars : be ter, zich door eige magt op de been te houden, dar door den naijver van onzijdige Staaten. De welver lichte Hoofden in 't Gemeenebest zagen , derhal ven, dat de zekerfte partij voor hun was , hoe eer der hoe beter eene volkomene en plegtige verklaarin, van Onafhanglijkheid te verkrijgen, door Vrede me den Vijand te maaken.

Men begon zelfs te vreezen , dat de Spanjaards alleen gezogt hadden , door geveinsde onderhandt iingen de geestneiging des Volks te ondertasten , e: meer kundigheden van de gefteldheid der zaaken oj A 4 1

Maurits.

i

t

, De Spaan-

" fche Af-

: gezanten komen in den

!■ Haag,

Sluiten