Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber NEDERLANDEN. 9

la , te dier gelegenheid, ten toon fpreidde, te aanschouwen. Men bewonderde ten hoogften de pragt zijns huisraatis, toeltels en gevolgs. Onder de veel. vuldige toekijkers waren 'er , die bij hem gehoor vcrzogten, 't welk hij zeer gereed verleende , 't zij uit welleevenheid , 't zij om de harten tot zich te trekken, en 'er zich van te bedienen, indien de omHandigheden mogten veranderen; eenigen deezer, merkte men op, fpraken met veel nadruks van hunnen ijver voor het Roomsch Geloove (*).

De Veréènigde Gewesten benoemden ieder een Afgevaardigden , om in hunnen naam te handelen. Ook koozen de Algemeene Staaten twee Gevolmagtigden , Willem Lodewijk. van Nasfau en Walraven , Heer van Brederodi. Oldenbarneveld was door Holland gelastigd, en hij de fpil, op welfee deeze gewigrige Onderhandeling meest zou draaijen. Om het eerde openbaar gehoor te ftaatlijker te maaken, verfcheen Prins Maurits en de Raad van Staate ter algemeene Stastsvergaderinge. Hier deedcn de Afgezanten eene algemeene opening van hunII nlast: ren algemeene uitdrukkingen werd deeze beantwoord (f). .

In de eerlic zamenkomst werden de Lastbrieven der wederzi|dfcbe Gevolmagtigden geleezen. De Vtrlinigde Gewesten ftelden , als een voorafgaande H dei vm -vc-ginge, de plegtige verklaaring van

de

(♦) Metereh , XIX. B. f. 546. 547Q) Zie aldaar, f. 548. Refol. Ml. 1608. bi. 5« A 5

Maurits.

Het eerfte

plegtig

gehoor.

Eerfte Onderhandeling.

Sluiten