Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii GESCHIEDENIS

Maurits.

Onderhandelingover den Jndifchen Handel.

Vloot bevogten , gedeeltlijk verllaagert, en de In«Monders van Ternate tegen de Portugeezen geholpen. Schoon deeze Zeeheld niet gedaagd was in alle zijne onderneemingen, hadt hij alles tot vermeeftering der Molukken voorbereid. Hij bragt eenige Siamfche Gezanten en Geichenken voor Prins Maurits mede, en de Schepen, welken onder zijn geleide wederkeerden, waren rijk met Specerijenge/laaden. De Staaten van Holland en de Algemeene Staaten, een verllag zijner verrigtingen gehoord hebbende, bedankten hemplegtig voor de diensten, den Vaderlande gedaan (*).

De Hollanders , die zich reeds ïneefter van een groot gedeelte dLs Oost-Indifchen Handels gemaakt hadden , mogten op nog meer voordeden hoopen. Zij hoorden met verontwaardiging den voorflag, om van deeze gewignge Vaart aftezien. De Spanjaarden mogten hun onder 't oog brengen, dat deeze afHand het mint'te was, 't geen zij kondeneifchen voor de Vrijheid, welke zij deezen Gewesten verleenden; zij mogten 'er bijvoegen, dat de Ferèènigde Gewesten, gelijk eertijds , de Oost - Indifche Kopwaaren uit Spanje zouden kunnen haaien ; een Vaart, veel korter en veiliger. Zij mogten, eindelijk, beweeren, dat deeze Handel aan de Spanjaarden en Portugeezen toekwam, dewijl zij die Landen eerst ontdekt

(*) Matel:ef de jonge Scheepvaart na de Oost ■ Indien. Muteren , XXIX. B. f. 54a • 545. Grot. Hijl. p. 5*3-

Sluiten