Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

93

GESCHIEDENIS

Maurits.

Gefchillen over 'c verwis felen vai piaatzen,

doch het geral der Hulpbenden , zo van den eenen als van den anderen kant, zou flegts half zo groot zijn. „ Ten zelfden dage bepaalde men ook de fom , aan de Engelfchen verfchuldigd , op acht honderd achtien duizend vier honderd en acht Ponden Sterlings. De Verèènigde Gewesten beloofden , deeze fchuid, twee jaaren naa het fluiten van den Vrede, met zestigduizend Ponden, tot de allosüng toe , te zullen betaalen (*).

Terwijl men het antwoord des Konings van Spanje verwagtte, behandelden de Gevolmagtigden ver' fcheide flukken, om de Onderhandeling te bekorten. Langen tijd werd 'ef bedeed over het verwisfelen van Steden en Landttreeken, die in handen van de eene of de andere Partij waren. De Spaanfchen eischten Sluis, Cadzand, en alles, wat de Staaten in Vlaanderen en Braband, en aan de andere zijde van de Waale bezaten : booden Lingen , Oldenzeel en Grol daar te^n aan. Dan die voorflag werd, met veel verdiende verfmaading , van de hand ge« weezen (f).

De Steden Bergen op Zoom en Breda naamendeeze^gelegenheid waar, om de Staaten tefmeeken, dat zij niet aan den Vijand zouden worden overgegee-

ven.

(*) Negotiat. de Jeannin, Tom. II. p. 269.273. Re, fohHoll.ï6o%. bl. 39. 16S. AS. Publ. Aiigl.Tom. VII. P. II. p. 160-163. •

(+) Negotiat. de Jsannin, Tom. II. p. 314.227.23a, Meteren, XXIX. 13. f. 558.

Sluiten