Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Maürits. <

(lagen tusfchen het Franfche en Spaanfche Hof:dat, de Dauphin van Frankrijk aan de Infante van Spanje trouwende , Philips aan haar de Nederlanden ten Huwelijksgoed zou geeven, indien Frankrijk hem wilde bijftaan , om de oproerige Gewesten tot gehoorzaamheid te brengen. Jeannin deedt de vrees en agterdogt der Staaten eenigzins wijken; Oldenbarneveld voor oogen ftellende , hoe de Koning, zijn Meefter , niet kon beletten, dat de Koning van Spanje hem dergelijke Huwelijks voorflagen deedt; hoe deeze den Koning van Engeland met dezelfde Verbintenis lokte , en het de Staatkunde van het Spaanfche Hof was , de Uijksvorftinnen aantebieden aan alle Hoven, welken 't zelve in zijne belan. gen zogt overtehaalen , teffens verklaarende , dat Koning Hendrik te opregt was , om zijne Bondgenooten te verzaaken, en te fchrander, om zich in zulk èen weinig verborgen ftrik te laaten vangen (*).

Dan hij kon de Staaten niet gerust fcellen tegen

andere nieuwstijdingen , uit Spanje overgewaaid. Men vernam, dat Philips verklaard hadt, nooittot oogmerk gehad te hebben, om van zijne regten op de Verèènigde Gewesten aliezien; dat hij ontzaglijke loerustingen maakte, en hun nimmer den Vrede zou 'chenken, of zij moeften van de Vaart op de Indien

af-

(*) Grotii Hijl.jp. 540. Negotiat. de Jeannin,Tom. .1. p. 65. 93.134. 158. 198.37°-378. 3S2.3S6.393- 395|.«5 +30.438.441. 468. 473. 487. Tom. I. p. 353, :n II. p. 67.

Sluiten