Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. aS

afzien, en de vrije handhaaving van den. Catholijken Godsdienst toeftaan (*).

Deeze twee laatfte punten bleeken geen los gerugt te zijn , maar 's Konings eigenlijke meening : want zij maakten den laatften eisch uit der Spaanfche Afgezanten , wanneer zij nadere Lastbrieven uit Spanje ontvangen hadden. Zulks deedt alle hoop der Voorftanderen van den Vrede verdwijnen. Jeannin zelve, fchoon gelast, om de belangen van den RoomschCatholijken Godsdienst voorteflaan , kon niet nalaaten aftekeuren , dat men de vrije handhaaving van denzelven, bij Verdrag, zou afftaan, dewijl dit een menigte der Ingezetenen aan den Koningvans»/;, uit erkentenisfe , zou verpligten. Wanneer deeze voorflagen van Spanje in de Algemeene Staatsvergadering werden voorgefteld , ftemden zij allen uit eenen monde, om dezelve met verontwaardiging te verwerpen. Veele Leden klaagden geweldig , en iloegen de hoonendfte taal tegen de Spanjaarden uit: op zulk een trouwloos en verraadlijk Volk kon men niet vertrouwen. Men fprak van niets anders, dan van de wapenen opte vatten, en den Oorlog met meer kragts , dan ooit, voorttezetten. De Algemeene Staaten beflooten ée'npaarig, de Onderhandeling aftebreeken. Zij gaven eene Verklaaring, van welke zij aflchrif: en lieten ter hand komen aan alle buitenlandfche Staatsdienaaren, betuigende, dat zij deOnder. handeling begonnen hadden met de beste oogmerken;

doch

C) Groth Hifi. p. 540.

1 5

MAURITSi

Nadere Onderhandeling, en afbreeking van dezelve.

Sluiten