Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 27

rijk toegezonden , zeer hoog te berekenen (*). Maurits dagt , door dit middel , te fterker onderftand te zuilen ontvangen: doch Oldenbarneveld, de Staatkunde en fpaarzaamheid van Koning Hendrik kennende , twijfelde niet, of zulk eene rekening zou hem bepaalen, om alles te doen tot het bezorgen van den Vrede aan 't Gemeenebest.

Ondertusr/chen hadt de Koning, om , geduurende het Beftand , dewijl de Vrede onmogelijk te treffen fcheen, veel invloeds in de Verèènigde Gewesten te verkrijgen, Jeannin gelast , de voornaamfte Hoofden van den Staat op zijne zijde overtehaalen , door Maurits, Graaf Willem, Oldenbarneveld, en anderen, Jaargelden, Gefchenken en andere Gunstbewijzen aantebieden, „ in gevalle," dus luiden de woorden van den geheimen last, „ zijne Majefteit, „ door hunne hulp en bijftand , meefter van der „ Verèènigden Staat mogt worden (f)."

Niets is 'er klaar gebleeken van den uitflag deezei heimlijke handelingen van Jeannin , dan dat Oldenbarneveld een Gefcbenk van omtrent twintig duizend Guldens aangenomen hebbe (§). Hij wisi zeer wel, dat , fchoon 'er geen Landswet ware, die het ontvangen van Gefchenken uit handen vat

uit

(*) Grot. Hifi. p. 540.

(f) Negotiat. de Jeannin , Tom. I. p. 46. Tom. II p. 475- 4S>8.

(§) G. Brandt Hifi. der Regtspleegingen van Oldei barneveld, bl. 87.88.

Maurits.

Hendrik de IV. zoekt aanhang hier ten Lande te winnen.

1 Oldenbarneveld aanI vaart een ; Gefchenk des Konings van Frank-

Sluiten