Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN.

veld in Engeland lange Onderhandelingen gehadt: met den laatstgemelden ging hij gemeenzaam om, geduurende de Onderhandelingen over Vrede en Bedandt. Hadt hij immer voorneemens geweest zijn Vaderland aan Frankrijk te verkoopen, zou men 'er dan geenfpoor van vinden in de wijdluftigeGedenkfchriften dier twee Franfche Onderhandelaaren, die breedvoerig opgeeven de gefprekken , met hem gehouden, de netelige vraagftukken, hem voorgelteld, daar zij tot zijne waare bedoelingen zogten doortedringen, of hem geheel in de belangen van Frankrijk overtehaalen (*). Daarenboven zullen wij, eerlang, doen zien; dat het Oldenbarneveld alleen geweest is , aan wien het Gemeenebest der Verèènigde Nederlanden het hebbe danktaweeten, dat her zich niet onder het Franfche juk bevondt. Het blijkt ook uit de Brieven der twee Staatsdienaaren , dat Koning Hendrik., gelijk wij reeds opmerkten, geene andere dan losfe en voorwaardelijke ontwerpen hadt ten opzigte van deeze Landen. Hij vreesde , dat de gelijkvormigheid der Godsdienstbelijdenisle dezelve aan de Engelfche zijde zou doen overdaan: hij wilde de Staaten beweegen, om het oog op hem te werpen, zo zij immer het in de gedagten namen, eenen Heer te kiezen. Hij vreesde , dat hunne zo zeer zamengedelde Regeeringsvorm op zichzelve niet bedand zou weezen. Deswegen hieldt Sully,

een

(*) Negotiat. de Jeannin, en Sully Mem oir, op ontelbnare plaatzen.

Maurits.

Sluiten