Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S4 GE S CHIEDENIS

ftlAUMTS.

Voorflag der Spanjaarden.

de als te beweeren,- da» het Gemeenebest niet beftaan kon, dan te midden, van woeling en deontrustingen eens gedtmrigen Oorlogs. Veel waarfchijnlijker was het gevoelen der nieeften , die beweerden, dat het Gemeen weigeren zou de noodige kosten des Krijgs te draagen , indien het vernam , dat men billijke voorflagen van Beftand van dehandhadt geweezen. In gevolge hier van beïlooten alle Gewesten, Zeeland alken uitgezonderd, op den dertigften van Oogstmaand , „ de Voorflagen van Be-

ftand te willen hooreu, mits hunne Vrijheid bij 't „ zelve , niet voor zekeren tijd , of onder Voor„ waarden, maar voor altoos en eenvoudig bevesw tigd wierd (*)."

Dit veel behelzend en fterk befluit der Staaten ftnaakte den , vijandlijken Gezanten in geenen deele, Zij begeerden., ten wille van een enkel Beftand, geen Voorwaarden erkennen , zo uitdruklijk, en begreepen in bewoordingen, als voorheen gebruikt waren, om een volkomen Vrede te bewerken. Zij booelen alleen aan, eene Wapenfchorftng van twee jaaren,, mits de Koning van Spanje , binnen twee maanden» verklaarde , of hij de Vaart op de Indien vrij ftel-> lea , dan door de wapenen betwisten wilde (f). De Staatm bleeven bij 't genomen befluit : alleen den yerzogten tijd van uitftel, om naderen last vanSpan-

ïtos.nj . TvMei 3i>r ,. ,-',fiék- JS

- (*) Negotiat. de Jeannin, Tom. II. p. 229. & Tom.

Lir. p> 302.

. (f) ge.oth Hifi. p. 642., JMeteren, XXX. B.f. 577.

Sluiten