Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 39

zogte antwoord gegeeveti hadden-, zagen zij zich genoodzaakt, affcheid van de Staaten te neemen. Zij klaagden zeer, dat men den eerbied .. aan hun cha.racïer verfchuldigd, uit het oog verloor, en hun op eene hoonende wijze ten Lande uitdreef. Ik bezit , verklaarde Richardot , die de aanfpraak deedt bij 't affcheid neemen , geen geest van voorzegging* ■ doek ik bedrieg mij geweldig, of ik voorzie den dag reeds, op welken gij, vrugtloos , zult wenfehen, dat u andermaal wogt aangeboden worden , 't geen gij nu zo ftijfzinnig verwerpt. Het bloed, 't welk, vervolgens] ftaat vergoot en te worden, zal u aan de misdaad van V verfmaaden des Fredes fchuldig verklap

re„m Oldenbarneveld voerde hem , uit

naam der Staaten , te gemoet, „ dat zij de Onder „ handeling niet hadden aangevangen , dan ondel " voorwaarde, dat hunne Vrijheid ter goeder trou " we en in duidelijke woorden zou erkend worden " Men moest, overzulks, dit afbreeken der Onder \\ handelinge , en bloedige gevolgen, welken daa " uit zouden kunnen voortkomen , alleen to:lchrij ,1 ven aan de trouwloosheid der genen , die hunn beloften of met wilden of niet konden gellam „ doen: en mogt men, met meer reden, het bloe „ wedereifchen van hun, wier Plakaaten, bloedige ", dan de wapenen zelve, deeze Landen in de ori „ vermijdelijkenoodzaaklijkheid, om te oorlogen „ gebragt hadden , en van welker wreedheid no „ verfche voorbeelden voor handen varen." — ïn deezervoege werd de Onderhandeling , voor t C 4 twe

MAURÏTSi

Vertrek

der

Spaanfche Gezanten.

f 1

i r

»

y

ld'.

Sluiten