Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4«s

GESCHIEDENIS

Maurits

(Gevolgen van dit yertrek.

tweedemaal, afgebrooken. De Staaten van Hoi', land, in hunne Refolutien , het vertrek der Spaanfche Gezanten boekende , voegen 'er deeze aanmerkelijke woorden bij:.,, GpD geeve, dat ze hier geen „ kwaad zaad hebben naagelaaten, daar van men, ,, inet 'er tijd, de effecten gewaar werde, tot ruïne ,, van deezen Staat (*)."

Dp het weezen van Spinola meende men , bij 't affcheid neemen, blijken van fmerte te befpeuren oyer dit tweede afbreeken der Qnderhandelinge. Rj,. chardot zou gaarne het vertrek nog eepige dagen yerwijld hebben , doch de Spaanfche trotsheid gedoogde niet, zulks te vraagen. De Oostenrijkfcke Nederlanden haakten veel llerker na den Vrede dan Spanje. Richardot liet, aan Jeannin fchrijvende, zijner penne ontrollen , „datmen dezelven het „ leeven zou geeven , als het Beftand gelukte (f)." Bij zijn vertrek, hadt hij daarom in handen der Buitenlandfche Gezanten een plan gelaaten , en hun verzogt hetzelve te begunsten. Maar, eer zij liet denzelven vporftelden , oordeelden zij hgt best, Prins Maurits daar over te fpreeken , 'tzij om zijp vertrouwen te winnen , 't zij om hem te polsren. Dit onderhoud is opmerkenswaardig , dewijl het veel lichts verfpteidt over het charafter van dien ^or$t- Hij hoorde dc Afgezanten met misnoegen in gramftoprigheid. Onder anderen liet hij zich in

dee-

(f) gr0t.#//?.p. 544. Refol. Holl. 1608. bi. 223. (I) Negot-de Jeannin, Tom.II.p. 291.292.294.295.

Sluiten