Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44

GESCHIEDENIS

Maurits.

<

i

i t

t

v

i l r

J b

der die middelen , de jammeihartige bebulpzels van Opftookers. Hij weer zich onduorgr »n elijk te maaken, als hij vreest verdagt te zullen worden, en, zonder de toevlugt te neemen tot flinkfche handelingen, vindt hij, in den aart der zaake , welke hij behandelt, de gehinkte gelegenheden, om alle zijne ontwerpen te doen gelukken. Hij is beleefd, omzigtig , en zelf achterhoudend, maar nooit rchelmsch , nooit valsch. Wanneer hij een doordringend oog , een groot en vond rijk vernuft heeft, laat hij andere paden in, dan die van hugen en beIrog, welken doorgaans ontdekt worden , den bereeder befchaamen , verlegen en verward maaken. iet gedrag der Spaanfche Afgezanten, in den Haafe , bragt niet weinig toe , om hun allen ver- ' rouwen te ontneemen , de Onderhandeling te doen ifbreeken , en hun , op eene geenzins lofwaarde vijze, te doen ver.rekken. Slaagden zij, vervol? ;ens, in cem'ge hunner, vóórhellen, het kwam meer 'oort uit den aart der omilandigheden, dan door hun leleid. Of liever , 't was Jeannin , wiens inzigen edel en eerlijk waren, die de kunst bezat , om le harten der Menfchen , in bijzondere gefprckken, e winnen , en , in 't openbaar, te overreden , aan zien het gelukken deezer Onderhandeling moetworen toegefchreeven buiten hem was dezelve geheel lijven fteeken. Wij keurden deeze bedenkingen oodig , ten einde de Leezer de Staatkunde van ■ an.nin en Oldenbarneveld niet uit één oogpunt

ifciiouwe als die der Spaanfche Afgezanten. ,

De

Sluiten