Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48

GESCHIEDENIS

Maurits.

!

»' 3

i i

9 3

• , .i

5 3!

x >:

„ në Verklaaring, als men u aanbiedt, verkreegefl „ te hebben. De laatstgenoemden vorderden nboit 5, van hunnen Koning Christiaan, fcho'on krijgs„ gevangen, om zijn Regt afteliaan.

„ Wij kunnen niet gelooven, datmehtha'nsópdeezé „ zwaarigheid ftaan blijft, om dat mende uitdruk„ kelijke Verklaarirtg , die mi gevofderd wordt van „ de Vorftën , met welken gij handelt, voor noodzaaklijk aanziet: maar, óm dat ihen wel weet, „ dat zij u zal geweigerd worden, wil men zich van deeze weigering, arS een glimpig voorwendzel, , bedienen, om het Befland te verwerpen, tot groot , genoegen der zodanigen , die dat liefst zagen, , maar tot innig zielsverdriet van vee'e anderen in , uwen Staat, en van onszelvën , die het Beftand , voor zo vöordeelig houden , als anderen het na, deelig inzien.

„ Wij bidden li dan, dat gij u fchikt naar deiï , raad, u gegeeven uit den naam van Vorflen, die , zoo veel zörgs draagen voor uwe behoudenis, dié , zeer wel onderrigt zijn van den ftaat uwer zaa, ken, enervaarnis te over bezitten, omteoordee, len , wat u heilzaam, of waf u fchaadlijk Is. Zij , weeten, zij erkennen, dat de vrees der zodanigen , die oordeelen, dat dit Beftand niet vrij zal , kunnen zijn van alle zwaarigheden en ongemakken, eenigen grond hebbe ; maar zij begrijpen nog klaarder , dat de gevaaren des Oorlogs veel grooter zijn : dat men de eerfte door een goed en wijs gedrag kan ontwijken, daar de andere onver-

„ miji

Sluiten