Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

Zijn Aanhang verfletkt.

l

i

€p GESCHIEDENIS

der antwoord aftewagten. De Leden der Ver¬

gadering Honden verleegen ; men wist geen Man te vinden gelijk Oldenbarneveld , in ftaat, om den last der Staatszaaken , in een zo hachlijk tijdsgewricht, als het tegenwoordige, te draagen: het befluit was, eenigen aftevaardigen, om hem, uitnaam der Staaten, te verzoeken , dat hij den Staat, dien hij tot hier toe zo lang getrouvvlijk met zijnen raad gediend hadt, in deeze bezwaarlijke tijdsomfiandigheden doch niet verhaten wilde. — Oldenbarneveld liet zich overhaalen. Hij hervatte zijnvoorigen post. Zijne wederkomst veroorzaakte een algemeen genoegen. Zijne Vijanden durfden hun misnoegen niet laaten blijken (*).

De haat zijner Partije ftrekte tot vergrooting van zijn gezag. Hij wist zich van deeze zegepraal te bedienen, en de poogingen van Maurits , om het Beftand te dwarsboomeu, te verijdelen. Hetgeheele Lid der Edelen en twaalf der achttien Steden haalie hij in zijn gevoelen over (j). Twee Brieven van Joning Hendrik. , door Jeannins tusfeheuwerking ^efchreeven, één aan de Staaten en één aan Maus.its, kwamen recht tijdig, om die zelfde Partij te lijven. De Prins durfde niet langer zich openlijk tankanten tegen een Vorst, dien hij ontzag toedroeg. Zier 'andere Steden in Holland verklaarden zich

voor

(*) Refol. Holl. 1608. bl. 245. Negot. de Jeannin , Pom. III. p. 43. Grotii Hifl. p. 548. (10 Negotiat. de Jeannin , Totn. III. p. [48.

Sluiten