Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66

GESCHIEDENIS

Maurits.

Gefteltheid der Aardshertogen en des Ko ningsop dit ftuk.

maaken van het Beftand, dat men geduurende hetzelve dertigduizend man op de been zou houden (*),

Wanneer de vreemde Afgezanten deeze gelukkige geestneiging tot het Beftand ontdekten, wendden zij ten Hove van Brusfel alles aan , om den fchijnbaar afgebroken draad der Onderhandelinge weder optevatten. Verzekering van de Aardshertogen bekomen hebbende , dat zij volmagt hadden , om de Onderhandeling voorttezetten, deelden zij zulks denStaaten, ter hunner gerustftelling , mede. Doch men was niet geheel gerust, van de zijde van Spanje. De trots van Philips kwam op tegen het denkbeeld, om de Omü'hangjk heid der Verèènigde Gewesten Baarlijk te erkennen ; en de gedagten, om hun de Vaart op de Indien vrij te laaten, kon hij niet verdraagen. Ondertusfchen moest alle Onderhandeling afgebroken, of in deeze twee ftukken bewilligd worden De Aardshertogen, die het gevaar en de rampen des Oorlogs van nader bij zagen , fielden alles te werk, om den Koning van Spanje te overtuigen, dat zij door de Verklaaring, welke men van hun vorderde , niets meer toeftemden , dan toegedaan was bij het aangaan der Wapenfchorfmg : en dat het ftuk der Vaart op de Indien behandeld kon worden op eene wijze, die zeer weinig tot nadeel van Spanje zou ftrekken Om den Vorst hier toe te be-

weeCO Negotiat, de Jeannin , Tom. III. p. 75- 9°. i°4« i22. 123. 131. 173- "4. 276. Refol.Holl.x6rt. W. 32.

Sluiten