Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 67

Weegen, zonden de Aardshertogen Inigo Brizuela , een Spanjaard van doorlugtige geboorre , Biegtvader van Albertus , en , gelijk het veelal gaat ?.an Catholïjke Hoven, zijn Vertrouweling en Kaad^inan in Staatszaaken. Bovenal was hij gelast, den Koning onder 't oog te brengen , dat de Koophandel van Braband en Vlaanderen , door het fluiten der Havens geflremd, niet kon herleeven , dan door het Beftand: dat hetzelve ftrekken zou ror bevordering Van het Catholijk Geloove , door den Volkshaat, het voedzel van Godsdiensthaat, te verminderen; dat de Oorlog, wel verre van den Catholijken Godsdienst in de opgehaane Gewesten te bevorderen, denzelven nadeel kon toebrengen in de nog getrouw gebleevenen; dat de uitdrukkingen wegens den afïïand zodanig waren, dat de Koning alle zijne Regten bleef behouden; gelijk de Gezanten der Koningen niet alleen getoond hadden; maar veelen onder de Bondgenooten zelve konden zich onthouden van teverklaa-

ren, dat ze niet betekenden (*). De Hertog

van Lerma beheerschte Spanje te dien dage in den naam des Konings. De Staatkundige bekwaamheden van dien Staatsdienaar waren zeer twijfelagtig, en tot den Krijg bezat hij 'er geene altoos. Hij haalde Philips over, om in het Eeftand te ftemmen, ten einde hij een Oorlog dempte , die aan verfchei-

de

(*) BeintivogliO Hifi. des Guerres de Plandres, Liv XXV. Negotiat. de Jeannin, Tom. UI, p. 153.155. 185. 189.

E a

Mauritsi

Sluiten