Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dek NEDERLANDEN. 71

De Spanjaarden begaven zich eerst na Antwerpen. De Franfche en Engelfchen Gevolmagtigden Kwamen 'er vervolgens , en verwagten de Afgevaardigden der Staaten , die niet zouden verfchijnen , voor dat de Spaanfchen de weezenlijkhe hoofdpunten hadden toegeftemd. De Spaanfche Afgezanten maakten eerst eene bedenking op den Tijtel van Hoogmoogende Heeren den Maaten gegeeven. Jeannin oordeelde dat zij deezen Tijtel eerst onlangs gekreegen, noodig hadden om luister bijtezetten , aan hun opkomend Gemeenebest. Doch de Spaanfchen helden zo veel belangs in deeze kleinigheid, dat men den Tijtel van Hoogmogende ml/histeren of Doorlugtigen verander* de. De Staaten verlangden, na het afdoen van gewigtiger punten. Dat der Vrijheid wérd hun gereedlijk vergund. Maar de Handel op de Indien veroorzaakte nieuwe en hoogloopende gefchillen. De Staaten begeerden , dat dit huk op de duidelijkfle er naauwkeurigfle wijze in 't verdrag zou bepaald wor den. De Spaanfchen wilden zich van bewoordingei bedienen, die niet uitdrukkelijk, maar ingewikkeld dien Handel begreepen, en dat dezelve den Staatei volllrekt zou verboden zijn in alle deelen van ZW/è'« die een bijzonder eigendom der Spaanfche Kroon waren. De Koningen van Frankrijk en Engeland die oordeelden, dat een llaatlijke verooilooving vai de Spaanfche zijde, dit Koningrijk een regt ichee: te geeven op een Handel, waar in zij, ten oogmerk hadden, ook ten eenigen tijde te deelen, wilden dat Philips zich in 't algemeen verbondt, om de Zet E 4 vaa

Maurits;

Opening der Onderhandelingentusfchen deSpaanfche Gezanten , en de Franfche en Engelfche Middelaars.

I

L

l

I

t

1 1 ï >

ft

Sluiten